Hướng dẫn Marketing Online và Kiếm Tiền Online - Lê Văn Trường

Chiến lược tạo hình Thumbnail thu hút người xem

03/11/2018 477 lượt xem 0 bình luận

Khi làm video để kiếm tiền trên Youtube dù nội dung có hay đến đâu nhưng nếu có không có người xem thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người xem vào youtube để tìm video và phần lớn chỉ dựa vào hình thu nhỏ ngoài video để quyết định xem có nên click vào […]

Chiến lược tạo hình Thumbnail thu hút người xem Lê Văn Trường on 03/11/2018 Rating: 5